Iconfirm gjør det enkelt å komme i gang med GDPR-arbeidet

Iconfirm er lett å bruke, og gir deg fleksibilitet til å skalere. I løpet av to timer er du i gang med å etterleve GDPR lovgivningen, og godt rustet for ettersyn av datatilsynet.

Prøv gratis i 30 dager.
Pris: fra 750 kr eks. mva. pr. mnd.

Iconfirm er et software for etterlevelsen av GDPR. Verktøyet gir god oversikt og kontroll på tvers av systemer og uten investeringer. Det er også mulig å kjøpe GDPR rådgivning i løsningen om man har behov for det.

DOKUMENTERE ​

Regelverket krever at selskaper dokumenterer hvilke personopplysninger de behandler, samt hvorfor og hvordan behandlingen foregår. Iconfirm bidrar til å strukturere og dokumentere dette på en logisk og dynamisk måte.​

INFORMERE​

Åpenhet er et nøkkelprinsipp i regelverket og det stilles klare krav til opplysningsplikt. De selskapene som møter sine målgrupper og ansatte med tydelig og spesifikk informasjon, og mulighet til selv å administrere sine rettigheter vil også vinne tillit. Iconfirm gjør det enkelt å informere i henhold til kravene.​

ADMINISTRERE

Regelverket krever at etterlevelse skal kunne demonstreres over tid. Iconfirm gir bedrifter løpende oversikt over alle registrerte individer med en kobling til formål og systemer. Videre skapes det detaljerte logger over oppfyllelsen av informasjonsplikten, håndtering av rettigheter etc. Dette gir et unikt register på tvers av systemer og aktiviteter som holdes løpende oppdatert, gir oversikt og dokumenterer god kontroll.​

Iconfirm er enkelt å bruke, og krever lite for-kunnskap for å komme i gang.

Prøv gratis i 30 dager: https://iconfirm.eu/kom-i-gang-med-proveabonnement/