KR-IM Interim Management

KR-IM: Strategi og Forretningsutvikling
for Grundere og SMB  bedrifter

Strategi og Forretningsutvikling

Kr-Im er fokusert på å bidra overfor Gründere og virksomheter i SMB markedet som ønsker en plan for å lykkes;

  • med å realisere drømmer
  • med å komme gjennom en vanskelig periode
  • med overgangen fra oppstart til stabil drift
  • med andre situasjoner som krever strukturert innsats

Dette er situasjoner som har det til felles at det er nødvendig med en tydelig forretningsmodell og en klar strategi. Det er dette Kr-Im hjelper deg med.

Kr-Im har samlet sin erfaring i en veileder som brukes som basis i disse prosessene.

All erfaring med å gjennomføre strategi prosesser og etablere gode forretningsmodellen er samlet i Kr-Im sin egenproduserte veileder “Strategi og forretningsutvikling. En veileder for SMB bedrifter”

Denne veilederen fokuserer på alle aspekter knyttet til en slik prosess. Den inneholder også en rekke tips til maler som er gode å støtte seg på og du finner linker som hjelper deg til å finne mer informasjon.

Veilederen har tre faser. Disse bygger på hverandre og alle fasene må gjennomføres for å komme i mål. Etter hver fase har du mer nyttig kunnskap om din egen virksomhet og hva som skal sikre deg suksess.

Fase 1 er en kartlegging av dagens situasjon. Dette innebærer også å få oversikt over hva du kan om konkurranse situasjonen. Et viktig mål med fase 1 er at du blir sikrere på at du har en god ide og at det er mulig å realisere denne.

Etter fase 2 skriver Kr-Im en rapport som presenteres for virksomhetens ledelse og styre. Dette er en klar og tydelig strategi for hva som må gjøres. Hvilken rekkefølge og til hvilke tider. Dette skal være en plan som er fokusert slik at det er lett å følge opp, og evt korrigere avvik.

Fase 3 er implementering av strategien så  ledelse og styret tar ansvar for fase 3. Fase tre går over i den årlige revisjonen av strategi som bør gjennomføres av styre og ledelse i fellesskap. Kr-Im kan selvfølgelig ta en rolle i prosessen gjennom å ha en posisjon i selskapet over en periode, ta del i styret eller være coach for selskapets ledelse.

Om KR-IM

Kort om meg

Jørgen Kreyberg, 17.05 1961

Psykolog, med fordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo. Tilleggsutdanning i Styrearbeid fra BI.

Jeg har arbeidet med utvikling- og endringsprosesser i hele mitt yrkesliv. Min rolle i disse prosessene har ofte vært som HR-leder og konsulent, men også som styremedlem/-leder. Det største prosjektet jeg har deltatt i var etableringen av Posten HR-senter da Posten Norge “insourcet” alle administrative HR funksjoner. I SOS International fikk jeg erfaring med å jobbe Nordisk. Både med å bygge HR på tvers av landene og implementer strategi.

I mine år som konsulent har jeg arbeidet mye som ledelsens sparringpartner i både operative og strategiske spørsmål. Ved flere anledninger har jeg bidratt i oppkjøps- og salgsprosesser. Strategiarbeid har jeg jobbet med gjennom mine styreverv.

Jeg har arbeidet i mange forskjellige bransjer
Sjekk ut mer på min LinkedIn profil

Referanseuttalelser

Anja Thyssen

”I have had the pleasure to work with Jørgen at SOS international. Jørgen is a competent and experienced HR manager with in depth knowledge of the HR discipline. Additionally, Jørgen has extended interest in strategic organizational development which is expressed in his loyal and broad view in finding the best solutions whether the challenge is downscaling or merger”.

Tone Innerdal

Jørgen var styremedlem i Mentometer AS i 5 år, et selskap jeg var med å starte i 2005 og fortsatt er medeier og ansatt i. Jørgen var en stor ressurs for vårt selskap. Han var med på å lede oss igjennom en omfattende strategiprosess. Hans kompetanse på området førte til at vi greide å stake ut riktig retning for firmaet og at vi fikk kartlagt hvilke rutiner som måtte på plass i vekstfasen selskapet var inne i.