Styreportal fra Orgbrain

orgbrain

Fremtidens styrerom

Orgbrain er neste generasjons styre- og generalforsamlingsportal som gir deg alt du trenger for å organisere og holde orden på de sentrale prosessene i styrearbeidet. Vi gjør det enklere, sikrere og mer behagelig å sitte i styrer.

Alt styret trenger på ETT sted

Ved bruk av moderne og brukervennlig teknologi har Orgbrain utviklet en portal som er skreddersydd for å håndtere de oppgaver som styret er ansvarlig for. Portalen inneholder en rekke funksjoner som på en enkel måte bidrar til et bedre og mer profesjonelt styrearbeid.

Ekspertsystem hjelper deg gjennom hele prosessen

Opprett møter, innkall deltagere og få oversikt med kalender og årshjul. Søk i bibliotek med agandapunkter eller opprett egne. Protokoll genereres automatisk og funksjon for oppfølging hjelper styret å følge med på at vedtak blir iverksatt og at saker blir ferdigbehandlet.

Avhold digitale styremøter

Med Orgbrain kan styremøter og generalforsamlinger avholdes 100 % digitalt. Alle relevante filer og dokumenter kan legges i portalen og kommunkasjonen kan foregå via innebygget videokonferanse. Både stemmegivning og signering kan også utføres digitalt.

Styreskolen – Nettbasert kurs i styrearbeid

Orgbrain inneholder et nettbasert sertifiseringskurs for styremedlemmer. Kurset gir brukerne en innføring i sentrale juridiske og praktiske forhold som både styremedlemmer og daglig leder i et aksjeselskap bør kjenne til. Etter endt eksamen mottar brukerne bevis på at de er sertifisert styremedlem.

 

“Som en av Norges ledende leverandør innen styreansvarsforsikring er Tryg Forsikring opptatt av at styrearbeidet skjer på en profesjonell måte. I den anledning er det viktig at styrene tar i bruk effektive verktøy som gir styrene god kontroll på de oppgaver de er satt til å forvalte.
Dette gjelder særlig det å få satt de riktige sakene på agendaen til rett tid, og fatte gode beslutinger som blir dokumentert gjennom styreprotokoll. Da Orgbrain har utviklet en portal som hjelper styrene med å håndtere disse oppgaver på en god måte, har Tryg Forsikring valgt å inngå et samarbeide med selskapet»
Marius Ballari
Tryg Forsikring

 

Fordelstilbud for medlemmer av SMB Norge

  • Fri prøveperiode på 14 dager i forbindelse med første styremøte gjennomført med styreportalen Orgrbain

  • Du får dessuten fri opplæring i portalen og bistand til gjennomføring av første styremøte, slik at du slipper å bekymre deg for at noe skal gå galt

  • Som medlem i SMB Norge får du også 3 måneder gratis ved inngåelse av årsavtale på Orgbrain, dersom du skulle bestemme deg for å kjøpe Orgbrain etter prøveperioden

orgbrain