Acapo

Kostnadsfri gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner sett opp mot immaterielle verdier. Hvordan kan du best ta vare på de immaterielle verdiene du skaper?

Acapo tilbyr en gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner. Sammen kan dere se på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, forvaltning og forsvar av disse.  Vi ønsker å være med på å øke kunnskapen om IPR, patent og varemerke i SMB-sektoren, og bidra til at norsk verdiskapning kan brukes strategisk for å nå bedriftens mål.

acapo

Acapo er en totalleverandør av tjenester knyttet til immaterielle verdier og rettigheter (IP-tjenester). Selskapet yter teknisk og juridisk rådgivning, derunder kartlegging og etablering av rettigheter, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter.

Acapos kompetanse er særlig knyttet til vern av opphavsrett, oppfinnelser (patent), varemerker og design, samt til markedsføringsrettslige spørsmål.

Acapo hjelper deg igjennom registreringsprosessen overfor Patentstyret i Norge og ovenfor tilsvarende myndigheter i utlandet.

I Acapo opplever vi stadig vekk at norske små og mellomstore bedrifter ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan de skal ta vare på de immaterielle verdiene i bedriften. Dette bidrar til at vi ofte kommer for sent inn og må hjelpe til med å løse et problem som kunne vært unngått.

Det er viktig at vi er føre var og tar best mulig vare på det som skapes i norske bedrifter og vi i Acapo ønsker å bidra til at dette skjer. Derfor synes vi at et samarbeid med Bedriftsforbundet er særlig spennende!

Vi ønsker å være med på å øke kunnskapen om IPR i norske bedrifter, og dermed også til at norsk verdiskapning tas bedre vare på og kan brukes strategisk for å nå bedriftens mål.

Acapo tilbyr en kostnadsfri gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner.

Hva er verdiene i din bedrift? Hvordan finne de, ta vare på de, forvalte og forsvare de?

Sammen kan dere se på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, forvaltning og forsvar av disse.

Når du fyller ut å sende inn informasjonen under vil en av Acapo sine rådgivere kontakte deg for å avtale et kostnadsfritt møte.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Relaterte artikler
style="position:absolute!important;clip:rect(0,0,0,0)!important;height:1px!important;width:1px!important;border:0!important;overflow:hidden!important;padding:0!important;margin:0!important;" id="wpforms-15449-field_15" name="wpforms_15449_15" >

Etter møtet med Acapo vil du få en oversikt over de immaterielle verdiene dere har identifisert. Du vil også få råd og tips til veien videre for din virksomhet.

Innlegg fra Acapo: