Kostnadsfri gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner sett opp mot immaterielle verdier.
Hvordan kan du best ta vare på de immaterielle verdiene du skaper?

Alle medlemmer i SMB Norge får du første møte kostnadsfritt, (inntil 60 min).

Acapo tilbyr en gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner. Sammen kan dere se på mulig immaterielle verdier i bedriften, potensiale for beskyttelse, forvaltning og forsvar av disse.  Vi ønsker å være med på å øke kunnskapen om IPR, patent og varemerke i SMB-sektoren, og bidra til at norsk verdiskapning kan brukes strategisk for å nå bedriftens mål

Acapo er en totalleverandør av tjenester knyttet til immaterielle verdier og rettigheter (IP-tjenester). Selskapet yter teknisk og juridisk rådgivning, derunder kartlegging og etablering av rettigheter, vedlikehold og håndheving av immaterielle verdier og rettigheter.

Acapos kompetanse er særlig knyttet til vern av opphavsrett, oppfinnelser (patent), varemerker og design, samt til markedsføringsrettslige spørsmål.

Acapo hjelper deg igjennom registreringsprosessen overfor Patentstyret i Norge og ovenfor tilsvarende myndigheter i utlandet.

Innlegg fra Acapo:
Innlegg fra Acapo: