SMB Norge har utviklet en egen bedriftsforsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer. Forsikringen inkluderer også en rekke tilleggsdekninger som andre selskaper priser separat.

SMB Norge Forsikring

Med rundt 5 000 medlemsbedrifter i ryggen har SMB Norge Forsikring skreddersydde og rimelige forsikringer for mindre og mellomstore bedrifter. Du får forsikringsløsninger som er tilpasset din virksomhet, og du har tilgang til egne dyktige rådgivere som kjenner ditt forsikringsbehov.

Du sparer deg også mye arbeid ved å benytte SMB Norges forsikring for din virksomhet. Vi kan analysere de avtalene du har i dag, og utrede videre anbefalte løsninger ut i fra firmaets virksomhet. Flere av medlemmene som har forsikring hos oss, påpeker hvor mye enklere forsikringsarbeidet for bedriften er blitt etter at vårt forsikringskontor hjelper til med administrasjonen. Dette kan du også bli med på uten noen kostnader, men som oftest med en besparelse i forhold til hva du betaler i dag.

SMB Norge har utviklet en egen forsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverkvirksomheter. Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer i tillegg til ansvar og avbruddsforsikring. Forsikringen inkluderer også en rekke tilleggsdekning som andre selskaper priser separat.

Hvis du driver for deg selv, bør du også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, taper du når pensjonsalderen kommer. Har du ansatte, krever lov om obligatorisk tjenestepensjon at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Da er det greit å vite at pengene blir forvaltet godt.
Vi har pensjonsforsikring gjennom KLP, en stødig og seriøs samarbeidspart­ner med lang fartstid på pensjons-forsikringer.

Dessuten har du selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring m.f. gjennom SMB Norge forsikring. Styreansvarsforsikring bør også sterkt vurderes siden stadig flere av våre medlemmer har virksomhet som kan gjøre ledelse og styremedlemmer risikoutsatte for uforutsette søksmål.

I tillegg til de forsikringene som her er nevnt, har vi en rekke andre for­sikringer. Ta deg tid til å bla gjennom denne brosjyren, så får du en oversikt over mulighetene du har. Ofte dukker det opp spørsmål underveis.

På våre forsikringssider finner du oversikt over alle våre forsikringstyper.

Ta kontakt og sjekk hva du kan spare – det kan lønne seg!

Har du forsikring gjennom SMB Norge og har spørsmål?
Ta kontakt med våre forsikringsfolk direkte å post@forsikring.smbnorge.no eller ring dem på 23 35 70 20

Forsikring ved permittering

Forsikring ved permittering

Forsikring ved permittering Bedriftens personalforsikringer opprettholder dekningene når ansatte er i permisjon med mindre bedriften spesielt har definert at permitterte skal meldes ut. Personalforsikring ved permisjon Bedriftens personalforsikringer opprettholder dekningene når ansatte er i permisjon med mindre bedriften spesielt har definert at permitterte skal meldes ut. Dette er imidlertid svært uvanlig, men det kan for

Cyberforsikring

Cyberforsikring

Cyberforsikring I disse tider hvor mange ansatte i norske virksomheter jobber hjemmefra, vil virksomhetene være ekstra sårbare ovenfor cyberkriminelle da de ansatte kan arbeide på nettverk med mindre sikkerhet enn normalt. Blir man som virksomhet utsatt for et cyberangrep og har en cyberforsikring, skal man kontakte forsikringsselskapet i henhold til forsikringsavtales instrukser. En cyberforsikring har

Koronavirus og avbestilling

Koronavirus og avbestilling

Koronavirus og avbestilling Hva som dekkes av reiseforsikringen endrer seg fra dag til dag og fra selskap til selskap. Her er noen generelle råd. Det er i utgangspunktet forsikringsselskapenes normale vilkår som gjelder, også ved hendelser knyttet til Corona utbruddet. Det betyr at selskapene dekker avbestilling av reiser til områder UD/Folkehelseinstituttet (FHI) ikke anbefaler. Reisen

Driftsstans/tapt inntekt

Driftsstans/tapt inntekt

Driftsstans/tapt inntekt En lang rekke virksomheter rammes nå av Koronaviruset som følge av at ansatte blir syke, settes i karantene, myndighetene stenger virksomheten og at varer/tjenester ikke leveres. For noen betyr det stengte butikker grunnet manglende ansatte. For andre resulterer det i at varer og produkter ikke kommer frem, tjenester ikke levert, og produksjonen stopper

CORONAKRISEN: Hva dekkes av forsikringen?

Kansellerte firmaturer eller driftsavbrudd som følge av nøkkelpersoner i karantene. Hva dekkes egentlig av forsikringen? SMB Norges forsikringspartner Söderberg & Partners  svarer her på de vanligste spørsmålene. Les også: Permitteringsguiden – slik går du frem Corona-viruset har ført til en bråbrems i norsk økonomi, og svært mange bedrifter har havnet i en vanskelig situasjon. Nye