Som medlem får du tilgang til gratis juridisk rådgiving per telefon og e-post, samt gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen. Du får også tilgang til 30 min. gratis rådgiving innen skatt og avgift gjennom vår avtale med Skattebetalerforeningens advokatkontor.

Prat med en av våre advokater før problemet oppstår, eller få hjelp til å løse problemet. Våre advokater gir råd innen flere ulike rettsområder, som for eksempel arbeidsrett, kjøpsrett og husleierett. Jushjelpen gjelder forhold vedrørende driften av medlemsvirksomheten

 • Vi hjelper deg til å bli bedre
 • Bli bedre på å følge opp ansatte
 • Få mere ut av medarbeiderne dine
 • Bedre ansettelsesavtaler
 • Bedre oppfølging av sykefravær
 • Profesjonell avslutning av arbeidsforhold
 • Bedre leverandøravtaler
 • Bedre leieavtaler for kontor etc.
 • Bedre håndtering av kundeklager
 • Bli kvitt kataloghaier og svindlere
 • Vinn offentlige kontrakter
 • Vinn pengekrangler

 

2 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med under 2 årsverk og 2-5 årsverk

Dette tilsvarer mer enn 80% rabatt på årlig medlemskontingent for bedrifter med under 2 årsverk ved bruk av 2 timer gratis juridisk rådgiving – og mer enn 50% rabatt for bedrifter med 2-5 årsverk.

3 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med 6-10 årsverk og 11-14 årsverk

Dette tilsvarer ca. 62% rabatt på årlig medlemskontingent for bedrifter med 6-10 årsverk ved bruk av 3 timer gratis juridisk rådgiving – og ca. 52% rabatt for bedrifter med 11-14 årsverk.

4 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med 15-20 årsverk og over 20 årsverk

Dette tilsvarer ca. 60% rabatt på årlig medlemskontingent for bedrifter med 15-20 årsverk ved bruk av 4 timer gratis juridisk rådgiving – og mer enn 50% rabatt for bedrifter med mer enn 20 årsverk.

Ved behov for juridisk hjelp ut over disse grensene får medlemmer 50% rabatt på timeprisen (ordinær timepris kr. 2500 / medlemspris kr. 1250 per time + merverdiavgift).

Tjenesten forutsetter ledig kapasitet og at advokatene har kunnskap på området. Private forhold hos eiere og ansatte omfattes ikke av jushjelpen.

Som medlem får du tilgang til gratis juridisk rådgiving per telefon og e-post, samt gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen.

Prat med en av våre advokater før problemet oppstår, eller få hjelp til å løse problemet. Våre advokater gir råd innen flere ulike rettsområder, som for eksempel arbeidsrett, kjøpsrett og husleierett. Jushjelpen gjelder forhold vedrørende driften av medlemsvirksomheten