Leser: Forsikring og pensjon

SMB Norge Forsikring & Pensjon

Av
SMB Norge har utviklet en egen bedriftsforsikring for medlemsbedriftene. Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer. Forsikringen inkluderer også en rekke tilleggsdekninger som andre selskaper priser separat. SMB Norge Forsikring Med rundt 5 000 medlemsbedrifter i ryggen har SMB Norge Forsikring skreddersydde og rimelige forsikringer for mindre