Leter

Mobiltelefoni

Nortel har inngått samarbeid med SMB Norge og tilbyr gunstige betingelser for medlemmene