Leter

Timeregistrering

SMB Norge har inngått partnerskap med Tidsbanken, som vil kunne hjelpe medlemmer med å effektivisere og digitalisere sin drift. Tidsbanken tilbyr et moderne stemplingsur med digitale timelister og en dynamisk vaktliste, alt skreddersydd din bedrift. Alt av overtid og tillegg regnes ut automatisk,