Usikker i saker som angår din bedrift?

Våre medlemmer får gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bedriften din.

 

Bli kontaktet av en av våre advokater

Som medlem hos oss kan du ringe jusstelefonen hver gang du har behov for hjelp. Ingen øvre grense for antall samtaler. SMB-medlemmer får også veldig gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen.

2 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med under 2 årsverk og 2-5 årsverk

Dette tilsvarer mer enn 80% rabatt på årlig medlemskontigent for bedrifter med under 2 årsverk ved bruk av 2 timer gratis juridisk rådgivning – og mer enn 50% rabatt for bedrifter med 2-5 årsverk

 

 

3 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med 6-10 årsverk og 11-14 årsverk

Dette tilsvarer ca 62% rabatt på årlig medlemskontigent for bedrifter med 6-10 årsverk ved bruk av 3 timer gratis juridisk rådgivning – ca. 52% rabatt for bedrifter med 11-14 årsverk

 

4 timer gratis juridisk rådgiving for bedrifter med 15-20 årsverk og over 20 årsverk

Dette tilsvarer mer enn 80% rabatt på årlig medlemskontigent for bedrifter med under 2 årsverk ved bruk av 2 timer gratis juridisk rådgivning – og mer enn 50% rabatt for bedrifter med 2-5 årsverk

Vi hjelper deg til å bli bedre

Prat med en av våre advokater før problemet oppstår, eller få hjelp til å løse problemet. Våre advokater gir råd innen flere ulike rettsområder, som for eksempel arbeidsrett, kjøpsrett og husleierett. Jushjelpen gjelder forhold vedrørende driften av medlemsvirksomheten

SMB Norge har etablert strategisk samarbeid med advokat Karl-Anders Grønland fra Advokatfirmaet SGB Storløkken AS, et forretningsjuridisk advokatfirma. Med dette mener vi at vi alltid søker å utvikle og skape de best tenkelige løsninger gjennom kontinuerlig samarbeid med dyktige jurister som kan hjelpe medlemmene våre.

 

Karl-Anders Grønland fra Advokatfirmaet SGB Storløkken AS var etter at han ble utdannet jurist utvalgssekretær for dagens aksjelov som trådte i kraft 1. januar 1999. Grønland har skrevet flere bøker og artikler om aksjelovgivningen og andre selskapsrettslige utfordringer. Han har både som advokat og som styremedlem i mer enn et tosifret antall selskaper håndtert utfordringer knyttet til investorer, økonomi og forretningsutvikling. I tillegg til utdannelsen ved Universitetet i Oslo har han også tatt videreutdanning ved Harvard.