Fra og med 1. juli i år kan arbeidsgiver permittere arbeidstakere inntil 52 uker. Men det er ikke gratis.

 
Publisert 29. Juni 2016
 
Utvidelsen er til hjelp fordi det gir virksomheter som trenger det ekstra tid til å få på plass nye oppdrag eller andre tiltak som gjør at den økonomiske situasjonen i virksomheten bedres.
Utvidelsen gjelder både for permitteringer som er iverksatt før 1.. juli i år, og nye permitteringer etter denne dato.
 

Det er ikke gratis å permittere ut over 30 uker.

Dersom virksomheten velger å permittere ut over 30 må virksomheten betale ytterligere en lønnspliktperiode på 5 nye dager.
Permitteringsperioden på 52 uker gjelder samlet for en periode innenfor 18 måneder.
 
Mer informasjon om adgangen til å permittere og hvordan man går frem ved permittering finnes i vår veileder om permittering og nedbemanning, som du finner under fanen Drive bedrift / veiledere (innlogging kreves).
Dersom du har spørsmål til temaet permittering kan du ta kontakt med Bedriftsforbundets advokater på e-post: hjelp@dinbedrift.no

Del:
Untitled Document