SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Illustrasjonsfoto fra Shutterstock

SEMINAR: Hvilke digitale trusler treffer SMB-sektoren i 2021?

SMB Norge og NorSIS inviterer til seminar om digitale trusler

Oops...
Slider with alias none not found.

Hvilke digitale trusler bør du som småbedriftseier forberede deg på i 2021? Få med deg seminaret som SMB Norge arrangerer sammen med NorSIS 24. mars.

Les også: Gratis webserie: Hvordan få bedriften til å vokse ved hjelp av Facebook og Instagram?

Digitale sikkerhetsutfordringer koster norske bedrifter enorme summer hvert år, og problemet vokser i takt med den teknologiske utviklingen. Spørsmålet er – kan man gjøre noe for å redusere sisiko for seg og sin virksomhet?

Svaret er heldigvis JA!

Sammen med Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) inviterer SMB Norge denne uken til et digitalt sikkerhetsseminar, hvor eksperter på området gir en praktisk og forståelig beskrivelse av truslene du bør ta hensyn til.

Du får også ta del av en paneldiskusjon som belyser utfordringene fra flere sider, slik at du blir bedre rustet til å velge mellom verktøy og løsninger som kan sikre at den enkelte virksomheten blir bedre rustet mot cyberangrep.

Meld deg på seminaret her

Ikke medlem enda? Finn ut hvorfor du bør melde deg inn i dag! 

Forsikring

Seminaret sendes her på dinbedrift.no og på SMB Norges Facebooksider, onsdag 24. mars klokken 15:00. Det vil være tilgjengelig for alle, også de som ikke er medlemmer i SMB Norge (enda). For deg som allerede har meldt deg inn og som har tatt i bruk våre gunstige forsikringsavtaler, er det verdt å få med seg at cyberforsikring inngår i både “Kontorforsikring” og “Forsikring av generell virksomhet”. Har du en av disse forsikringene vil du kunne få dekket tap på inntil 500.000 kroner ved cyberangrep.

Les mer om SMB Norges forsikringsavtale her.

PS: Medlemmer i SMB Norge har også tilgang til gratis juridisk bistand! 

 

Har du spørsmål kan de rettes til rytman@smbnorge.no eller til post@norsis.no


Få med deg:  SMB Skolen Seminar rekke om bedrifts sikkerhet:  


Sikkerhet for bedrifter – utfordringer og hvordan møter bedriftene disse 

Sikkerhet er blitt en dominerende utfordring for både store og små bedrifter. Det omfatter alt fra tradisjonell kriminalitet som tyveri, innbrudd og underslag over politiske forhold, terrorisme, hvitvasking og sanksjoner til alle former for cyber kriminalitet eller en blanding av alt dette. Bedriftene er ofrene som blir lurt og frastjålet, men oppdager det for sent og ofte ikke vet hva de skal gjør for å beskytte seg og når det har skjedd.  

Seminar rekken tar opp hva sikkerhet er, hvordan du kan beskyte din bedrift, hva politi og myndigheter gjør samt den rolle sikkerhetsansvarlige har, HR, styre og ledelse og alle i bedriften har. Den fokuserer på cyber sikkerhet, men viser at denne metoden er flettet inn med en rekke andre metoder og mulige angrep på en bedrift. Seminarer viser hvordan bedriften selv kan møte disse utfordringen ved å være føre var, ta grep og ikke minst vite hva de skal gjøre selv når de er blitt utsatt for noe kriminelt. De forteller også hva politi og andre myndigheter kan bidra med.  

Foredragsholdere: 

Ansvarlig for seminar rekken:   Professor Kjell A. Eliassen  bygget opp og var ansvarlig for Sikkerhets masteren på Handelshøyskolen BI, forsket og undervist om internasjonalisering, globalisering, EU, regulering og sanksjoner  

Forelesere:  

Gjeste foreleser, Pedro Alcantara,  

har arbeidet i ulike selskaper og som konsulent i et eget firma med corporate security og internasjonalisering i mer enn 10 år i Brasil, Argentina og i Norge. Foreleser ved en rekke norske og utenlandske universiteter 

Tidligere Ass. Politidirektør Odd Berner Malme. 

Han har hatt en rekke posisjoner i norsk politi med fokus på bekjempelse av alvorlig kriminalitet og internasjonalt samarbeid. Han var politirådgiver ved den Norske delegasjonen til FN i New York. Malme var leder for OSSE Law Enforcement Mission til Serbia og er i dag engasjert i politireformer i Montenegro, Albania og Kosovo. Malme var en av initiativtagerne til etableringen av «The Global Initiative against Transnational Organised Crime» hvor han er senior adviser.  


Seminar 2 – 16. april fra 13-16 

Corporate Security for SMEs – The total challenge 

Professor Kjell A. Eliassen og Vice president Pedro Alcantara

Hovedtemaer: 

 • Introduction: Hva er corporate security 
 • 360 graders corporate security  
 • Hem har hvilke ansvar i bedriften 
 • 360 grader som en forretningsfunksjon 
 • Intern risiko og ekstern risiko
 • Miljø risiko 
 • Geopolitisk risiko og regulering og sanksjoner 
 • Political risk 
 • Cyber Security 
 • Crises managent 
 • Business contingency 

Seminar 3 – 29. april fra 13-16 

SMB – offer for kriminalitet? Trusler og trender og hva kan bedriftene gjøre for å beskytte seg. 

Tidligere Ass. Politidirektør Odd Berner Malme og Bjørn Frang, daglig leder i eget firma med fokus på interne trusler i bedriften  omed en oppsummering av seminar rekken med professor Kjell A. Eliassen SMB Skolen 

Hovedtemaer: 

 • Introduksjon om tema 
 • Risikovurdering egen virksomhet SMB.  

viktighet og gjennomføring 

 • Trusler og trender – nasjonale og internasjonale forhold 
 • Organisert kriminalitet –  

videopresentasjon 

 • Illegal immigrasjon og menneskesmugling 
 • Illegal pengestrøm – herunder korrupsjon og hvitvasking 
 • Politiets oppgaver og internasjonalt samarbeid 
Kanskje du også liker