Norsk økonomi går godt og det betyr at rentene nå er på vei oppover. Det sa sentralbanksjef Øystein Olsen under sin årlige tale torsdag kveld.

Sentralbanksjef Øystein Olsen Foto: Norges Bank

– Hvis økonomien utvikler seg slik vi har sett for oss, blir renten satt opp gradvis og forsiktig fremover, sa Olsen.

I september 2018 satte Norges Bank opp styringsrenten for første gang på sju år.

– Bakgrunnen er at det går godt i norsk økonomi. Virkningene av oljeprisfallet i 2014 har sluppet taket, og det er god vekst i både produksjon og sysselsetting, sa Olsen.

Les også: Vil reversere omstridt ordning

Usikkerhet

Ved forrige rentemøte indikerte Olsen et nytt rentehopp i mars. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi. Blir den svakere enn antatt, vil det også påvirke rentebanen her hjemme.

– Usikkerhet om virkningene av høyere rente taler også for å gå varsomt fram i rentesettingen, sa Olsen.

Settes den norske styringsrenten vesentlig høyere enn sammenlignbare land som Sverige, Danmark og Tyskland, vil det bidra til høyere kronekurs og dermed også svekket konkurransekraft for norske bedrifter.

Del:
Untitled Document