Sluttavtale

Eksempel på hvordan en sluttavtale kan utformes.

 

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan frivillig endre eller avslutte arbeidsforholdet dersom det er enighet om det. Denne eksempelmal er ment å vise noen områder arbeidsgiver bør tenke på å avtaleregulere ved inngåelse av en sluttavtale.

Det gjøres oppmerksom på at eksempelet ikke er uttømmende og at virksomheten må tilpasse eksempelmalen til det konkrete behovet man har ved hvert enkelt tilfelle. Det anbefales å alltid inngå sluttavtaler skriftlig da dette er viktig av bevishensyn.

 

Last ned fil: Sluttavtale

Kanskje du også liker