Söderberg & Partners SMB Norge Forsikring Forsikringer

SMB Norgehar utviklet en egen bedriftsforsikring for medlemsbedriftene. 

Forsikringen er tilpasset kontor-, service-, handels- og håndverksvirksomheter. Den omfatter maskiner, inventar, løsøre og varer.

Forsikringen inkluderer også en rekke tilleggsdekninger som andre selskaper priser separat.

Våre medlemsforsikringer

Om SMB Norge Forsikring

Med rundt 5 000 medlemsbedrifter i ryggen har SMB Norge Forsikring skreddersydde og rimelige forsikringer for mindre og mellomstore bedrifter.

Du får forsikringsløsninger som er tilpasset din virksomhet, og du har tilgang til egne dyktige rådgivere som kjenner ditt forsikringsbehov.

Du sparer deg også mye arbeid ved å benytte SMB Norges forsikring for din virksomhet. Vi kan analysere de avtalene du har i dag, og utrede videre anbefalte løsninger ut i fra firmaets virksomhet.

Flere av medlemmene som har forsikring hos oss, påpeker hvor mye enklere forsikringsarbeidet for bedriften er blitt etter at vårt forsikringskontor hjelper til med administrasjonen.

Dette kan du også bli med på uten noen kostnader, men som oftest med en besparelse i forhold til hva du betaler i dag.

Hvis du driver for deg selv, bør du også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, taper du når pensjonsalderen kommer. Har du ansatte, krever lov om obligatorisk tjenestepensjon at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Da er det greit å vite at pengene blir forvaltet godt.

Vi har pensjonsforsikring gjennom KLP, en stødig og seriøs samarbeidspart­ner med lang fartstid på pensjons-forsikringer.

Dessuten har du selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring m.f. gjennom SMB Norge forsikring.

Styreansvarsforsikring bør også sterkt vurderes siden stadig flere av våre medlemmer har virksomhet som kan gjøre ledelse og styremedlemmer risikoutsatte for uforutsette søksmål.

I tillegg til de forsikringene som her er nevnt, har vi en rekke andre for­sikringer. Ta deg tid til å bla gjennom denne brosjyren, så får du en oversikt over mulighetene du har. Ofte dukker det opp spørsmål underveis.

Ta kontakt og sjekk hva du kan spare –
det kan lønne seg!

Les også