Skatt og rammevilkår

Å skape flere nye jobber er viktig. Skaper vi flere nye jobber, øker vi skatteinntektene. De er en forutsetning for å finansiere vår felles velferd. Flere nye jobber gir arbeidssøkere mulighet til å bli inkludert i samfunnet, samt få jobb der man bor.

Les også: Bedre rettigheter for næringsdrivende og gründere

SMB Norge mener at veksten i norsk næringsliv må komme fra de små og mellomstore bedriftene. I dag sysselsetter disse bedriftene over halvparten av alle arbeidstakere og produserer 4 av 10 kroner i total verdiskaping. Hvis alle norske foretak med 1-20 ansatte fikk en ansatt til, ville vi fått 165 000 nye arbeidsplasser. Det er flere arbeidsplasser enn vi har arbeidsledige i Norge.

Små og mellomstore bedrifter i Norge er avhengig av kapital for å vokse. Skal flere bedrifter lykkes og arbeidsplasser sikres, må det bli lettere for bedriftene å få tilgang på kapital for å investere.

Les også:  Visste du at et medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang på gratis juridisk rådgivning?

SMB Norge

SMB Norge mener:

Privat norsk eierskap må styrkes ved at formueskatten fjernes.

Det må innføres flere og bedre skatteincentiver for å investere i småbedrifter og gründerselskaper.

Arbeidsgiveravgiften må reduseres.

Gründerlån og tilskudd i tidlig fase må styrkes.

Delingsøkonomi er positivt, men nye aktører må skattlegges på lik linje med etablerte næringer.

Skatterapportering må forenkles for alle bedrifter og tilpasses for aktører i delingsøkonomien.

Les også: 6 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Skattefradrag på hjemmetjenester, lik den svenske ROT og RUT ordningen, bør benyttes som et virkemiddel mot svart arbeid.

Småbedrifter skal ha større fleksibilitet ved oppsigelser.

Små og mellomstore bedrifter skal for mindre skatteposisjoner ha en objektiv rett til å beholde disse uavhengig av bytte av eierskap eller motiver.

Kredittkortavgift skal fjernes fra salgsleddet og pålegges kredittkortbrukeren.

Hver bedrift skal ha et bunnfradrag tilsvarende minstefradrag for personlig skatteytere.

Fullt MVA-fradrag for alle virksomhetsrelaterte kostnader.

Vil utvide ordningen om årstermin for små bedrifter fra 1 mill. kr til 3 mill. kr. i omsetning.

Les mer i vårt næringspolitisk program!

Les mer om 6 grunner til å bli medlem i smb norge

Del:
Untitled Document