Nøkkelord

Arbeidsgivere

Lønnskompensasjonsordningen som skulle vært på plass i april ventes nå å være klar i juni, det opplyser NAV i en melding. Den nye løsningen innebærer at den permitterte ikke selv trenger å søke, og at NAV skal få informasjon fra arbeidsgiver om hvem som skal ha lønnskompensasjon og hvor mye de…