SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

Butikk

Omsetningen i norsk detaljhandel falt med 0,8 prosent i tredje termin 2019 sammenlignet med den samme perioden i fjor. Samtidig økte netthandelen med 10,2 prosent. Det viser ferske tall fra SSB. Totalt ble det omsatt for 87 883 millioner kroner i hele detaljhandelsnæringen i 3. termin 2019. Dette…