SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

Formueskatt

I en ny rapport fra Frischsenteret, ved universitetet i Oslo, påstås det at formueskatt bidrar til å skape nye arbeidsplasser i norsk næringsliv. Dette står i sterk kontrast til rapporten som SMB Norge selv publiserte om temaet forrige uke, og som viser det motsatte. Les også: Formueskatt svekker…
SMB Norge-sjef Olaf Thommessen er glad for at regjeringen foreslår reduksjon i formueskatten på arbeidende kapital og at man forlenger og tilpasser krisetiltakene for næringslivet, men understreker at man fremdeles er langt unna en normalsituasjon for landets minste bedrifter. Les også: Foreslår…