SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

Helen Von Solli

Gründerforeningen, som er kollektivt medlem i SMB Norge, lanserer onsdag et gratis nasjonalt gründernettverk sammen med det norske IT-selskapet Induct. Målet er å hjelpe landets gründere med det stadig viktigere nettverksarbeidet.  Les også: De små og mellomstore er verdifulle Mange vellykkede…