SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

IA-AVTALEN

Det var mange smil og ryggdunker da partene i arbeidslivet signerte den nye IA-avtale i desember i fjor. Man hadde blitt enige om, og dessuten vedtatt, at fraværet de neste fire årene skulle ned med imponerende 10 prosent fra snittet i 2018. Les også: De viktigste velferdsskaperne Nå har…