Nøkkelord

INNLEGG

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU, og Bedriftsforbundet var med å stifte ordningen i 2003. 19. Desember, 2017 Anerkjennelsen fra EU er et bevis på at ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på lik linje med internasjonale…