Leser: IT-Sikkerhet

IKT

Tre av ti nordmenn deler sine private passord

Av
Ekspert: Stort behov for digital sikkerhetsopplæring på arbeidsplassen.  Hele tre av ti nordmenn deler private passord som de anser som viktige med andre. – Dette viser med all mulig tydelighet at det er et stort behov for digital opplæring i mange norske virksomheter, mener cybersikkerhetsekspert hos NorSIS, Bjarte Malmedal. NorSIS-undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med Nasjonal