Leser: Korttidssykefravær

NÆRINGSPOLITIKK

Korttidssykefravær kostet næringslivet 36 milliarder i 2017

Av
Korttidssykefravær kostet næringslivet 36 milliarder i 2017. Verst rammet det små bedrifter som tok to tredjedeler av tapet. Dette tilsvarer hele 22,5 milliarder kroner. I mange år har vi vært alene om å kreve en endring i sykelønnsordningen, men den siste tide har vi merket et stemningsskifte. Korttidssykefraværet kostet næringslivet 36 milliarder kroner i 2017.