SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

lærling

Ved utgangen av 2018 hadde 74 prosent av søkerne fått godkjente lærekontrakter, den høyeste andelen registrert siden målingene startet i 2011, ifølge NTB. Les også: Ny IA-avtale uten endringer i sykelønnsordningen God innsats I 2018 var det en økning i både antall søkere og i antallet som fikk…