SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

MAL

Dette er et forslag til hvordan en advarsel kan utformes som en "ramme", og den enkelte bedrift må tilpasse advarselen en for å dekke opp for behovet. Ved behov kan Bedriftsforbundets advokater gi råd. Last ned filen: Advarsel
Arbeidsavtale til bruk for tilkallingshjelp, også benevnt ringehjelp med videre. Avtalen er til bruk for den som skal påta seg et arbeidsoppdrag som avtales fra gang til gang. Det vil si at det avtales på forhånd både når arbeidsoppdraget påbegynnes, og når det avsluttes. For eksempel:…