SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

MARKEDSFØRING

Digital markedsføring er vanskelig, ikke minst fordi du må velge mellom og tilpasse deg et virrvar av forskjellige plattformer. I denne artikkelen skal vi forsøke å hjelpe. Kommunikasjonguruen Marshall McLuhan sa en gang; "the medium is the message". Men selv om de fleste kanskje har hørt utsagnet…