Nøkkelord

Offentlige anbud

Drammen kommune jobber aktivt for at små lokale bedrifter lettere skal kunne delta i anbudsprosesser og levere tjenester. Et eksempel til etterfølgelse, konstaterer leder i Bedriftsforbundet, Olaf Thommessen. Kommuner og andre offentlige instanser er svært viktige og ettertraktede kunder for