Leser: Q&A

PERSONAL & LEDELSE SMB Norge

Når har ansatte rett til fri fra jobb?

Av
Har din arbeidstaker krav på å fri i forbindelse med en begravelse? Eller fri til andre velferdsformål? Hvor lang tid har arbeidstaker eventuelt rett på fri - og eventuelt med lønn? Hva gjelder nær familie? Er det søsken, mann, barn og foreldre? Hva med besteforeldre? Har de i det hele tatt krav på lønn? Dette
PERSONAL & LEDELSE SMB Norge

Kan du permittere deg selv i ditt eget AS?

Av
Du kan bli nektet dagpenger ved permittering av deg selv. Fra tid til annen får forbundets medlemshjelp henvendelser fra medlemmer som er eneste eier i eget AS og som har fått avslag på dagpenger hos NAV etter å ha permittert seg selv. Forklaringen på dette er ofte at man har permittert seg selv hundre prosent
PERSONAL & LEDELSE

Sentrale tariffavtaler kan påvirke ditt lokale lønnsnivå

Av
Hvordan påvirkes lønnsutgiftene i bedriften av sentrale lønnsforhandlinger dersom bedriften er bundet av tariffavtale, eller følger lønnsbestemmelsene i en tariffavtale? Dersom din bedrift blir / er bundet av tariffavtale som gir arbeidstakeren krav på garantert minstelønn, kan det medføre at bedriften må endre lønnen til de ansatte. Av senioradvokat Morten Bjerkhaug   Garantert minstelønn i en
PERSONAL & LEDELSE

Om ferie og sykdom på 2 minutter

Av
Arbeidstaker blir syk før ferien tar til, eller i ferien. Har arbeidstaker rett på ny ferie? Mange har ikke fått med seg av regelverket er endret.   Mange er kanskje ikke klar over at det er et grunnvilkår for å få rett til ny ferie ved sykdom at man er 100% arbeidsufør/syk, sier senioradvokat Morten