SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

Refusjon

NAV har endelig klart å få på plass en løsning for å utbetale lønn til permitterte arbeidstakere som ikke har fått forskuttert lønn og refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn til sine ansatte. Les også: 500 bedrifter fikk for mye corona-støtte I midten av mars vedtok Stortinget…