Leser: REGELVERK

JUS

Innkjøp fra utlandet – husk de nye reglene fra neste år

Av
Er du momsregistrert, må du huske å beregne innførselsmerverdiavgift på innkjøp fra utlandet.   Du har vel fått med deg de nye reglene for innførselsmerverdiavgift? Du som er mva-registrert må beregne og bokføre merverdiavgift på varekjøp fra utlandet, og rapportere avgiften i den nye mva-meldingen som erstatter dagens omsetningsoppgave.   Tolldeklarasjon, ikke varefaktura Ved innlandskjøp
IKT

Mange endringer rundt personvern

Av
Flere lettelser i melde- og konsesjonsplikt om personopplysninger fra nyttår.   Fra nyttår ble personopplysningsforskriften endret. Flere typer behandling av personopplysninger som tidligere var underlagt meldeplikt eller konsesjonsplikt fritas. Dette gjelder blant annet kameraovervåking med videre. Informasjon om endringene finner du på Datatilsynets nettsider ved å klikke på lenken: Personopplysningsforskriften endres fra 1. januar 2017   Personopplysningsforskriften