SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

SMB Sektoren

Norsk næringsliv består nesten utelukkende av små og mellomstore bedrifter (SMB), og er en stadig viktigere del av norsk økonomi. Men hva kjennetegner egentlig SMB-sektoren?  Her følger litt fakta om små og mellomstore bedrifter i Norge. Les også: De små og mellomstore er verdifulle! SMB står…