Tar kampen mot forslag om nytt havnemonopol

Bedriftsforbundet er svært kritiske til Senterpartiets representantforslag om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett og stiller seg undrende til om partiet virkelig har forstått den negative effekten dette vil kunne ha for næringslivet ute i Distrikts-Norge.
 
– Forslaget om å gjeninnføre havnearbeidernes fortrinnsrett er et gufs fra en fortid som ingen i norsk næringsliv ønsker å vende tilbake til. Det vil være som å snuble baklengs inn i fremtiden om Senterpartiet får gjennomslag for dette, konstaterer Bedriftsforbundets Olaf Thommessen.
 

Fordyrende monopol

Bedriftsforbundet mener forslaget legger opp til å svekke konkurransevilkårene ved norske havner. i realiteten vil man gjeninnføre monopollignende tilstander som ifølge beregninger fra Oslo Container Service førte til begrensede alternativer for transport av varer.
 

Parlamentarisk problem

Mandag 7. mai kom Bedriftsforbundet med sitt innspill til Senterpartiets forslag i forbindelse med en høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
– Senterpartiets forslag legger opp til å overprøve Høyesteretts dom i Holship-saken fra 2016, noe vi i utgangspunktet mener er et parlamentarisk problem. I tillegg risikerer man å devaluere den norske modellen med trepartssamarbeid, hvor partene allerede har blitt enige om en løsning som innebærer at fortrinnsretten er ute av tariffavtalene, sier Thommesen.
 

Kanskje du også liker