Alle kassasystem må være oppgradert i løpet av 2018

Den nye kassasystemloven stiller nye krav til bedrifter som driver kontantsalg. Med kontantsalg menes i tillegg til kongens mynt, også betalingskort, mobilbetaling og Vipps.
Innen 1. januar 2019 må bokføringspliktige bedrifter ha satt seg inn i det nye regelverket og ha et system som tilfredsstiller de nye lovkravene.
Den nye kassasystemloven med forskrift trådte i kraft for leverandørene 1. januar 2017, og stiller krav om at alle nye kassasystem som selges, leies eller lånes ut, følger regelverket.
For å legge til rette for en naturlig utskifting av eksisterende system, fikk bokføringspliktige bedrifter to år på å oppgradere sine kassasystem. Du som driver med kontantsalg bør gjøre deg kjent med de nye lovkravene. Ta gjerne kontakt med oss i IP Solutions hvis du lurer på om din bedrift må gjøre noe med kassasystemet deres slik at det tilfredsstiller lovens krav.

Fra 2019 må alle kassasystem være produkterklært

Fra 1. januar 2019 vil det kun være tillatt å benytte kassasystem som tilfredsstiller lovkravene, og som er utstyrt med en produkterklæring fra leverandøren.

– Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi, og mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Håkon Høgset

Viktig lov for å bekjempe svart økonomi

Den nye lovgivningen er et viktig bidrag i kampen mot svart økonomi, og mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen. Skatteetaten har gjennom flere år avdekket betydelig manipulasjon av kassasystem og unndratt omsetning i bransjer med kontantsalg. I tillegg til tap av skatteinntekter som skal komme fellesskapet til gode, medvirker manglende innberetning til illojal konkurranse, der seriøse næringsdrivende risikerer å bli utkonkurrert i en utvikling som verken næringen eller det norske samfunnet er tjent med.

Hva bør jeg som bokføringspliktig bedrift vite om de nye lovkravene?

Den nye lovgivingen krever at kassasystemet skal være utstyrt med en rekke nye funksjoner. Det er også innført forbud mot enkelte typer funksjoner. Her er en oversikt over noen av de viktigste endringene som berører deg og din bedrift.

Salgskvittering

Det skal ikke være mulig å avslutte et salg uten at systemet skriver ut en salgskvittering til kunden. Elektronisk kvittering er tillatt, men det må likevel alltid være mulig å skrive ut en papirkvittering. Systemet skal ikke kunne skrive ut mer enn  èn kopikvittering. Kvitteringer fra betalingsterminal som ikke er integrert med kassasystemet skal være tydelig merker med ordene « IKKE KVITTERING FOR KJØP ».

Detaljerte krav til innhold i X- og Z-rapporter

Rapportene skal blant annet gi opplysninger om kontantsalg, eksempelvis omfanget av ulike kvitteringer og skuffeåpninger (nullinnslag). Det skal ikke være mulig å merke særskilte varer eller tjenester i kassasystemet, slik at de ikke blir tatt med på X-og Z-rapporter.

Elektronisk journal

Elektronisk journal skal oppbevares i Norge. Eksport av filer skal kun skje på forespørsel og i det standardformat Skattedirektoratet har bestemt (SAF-T; XML). Kassasystemet skal ikke kunne kobles til system eller programvare som gjør det mulig å endre eller slette elektronisk journal. Bruker skal heller ikke kunne ta bort, endre eller legge til opplysninger i registreringene. Programmert tekst på varer og tjenester skal ikke kunne endres i forbindelse med registreringen av kontantsalget.
Kassasystemet skal også kunne skille mellom ulike betalingsformer ved salg, og det stilles nye, spesifiserte krav til dagsoppgjør.

IP Solutions har god kompetanse og erfaring med kassasystemer, så ta gjerne kontakt med oss for et møte eller en prat. Vi holder til i hyggelige lokaler på Bryn i Oslo, hvor vi har et eget demo rom hvor du kan få se og testet ut systemet. Det er bare å ta en tur innom. Vi har åpent hver dag fra kl.: 08:00-16:00.

IP Solutions er Bedriftsforbundets alliansepartner 

Del:
Untitled Document