Varsel om inndragning av egenmeldingsretten

Eksempel på skriftlig varsel om at arbeidsgiver inndrar arbeidstakers rett til å benytte egenmelding.

Arbeidsgiver kan inndra egenmeldingsretten for en periode på opp til 6 måneder dersom arbeidstaker har benyttet 4 egenmeldinger eller fler i løpet av en løpende periode på 12 måneder (ikke kalenderår, men siste 12 måneder).

Det gjøres oppmerksom på at egenmeldingsretten ikke bortfaller av seg selv når arbeidstaker benytter den fjerde egenmeldingen.

 

Last ned fil: Varsel ved fire egenmeldinger

Kanskje du også liker