Velferdspermisjoner – eksempel på retningslinjer

Bedriftsinterne retningslinjer for å regulere arbeidstakers eventuell rett til velferdspermisjoner.

 

Det gjøres oppmerksom på at arbeidstaker har lovfestet rett på permisjon for visse tilfeller i henhold til arbeidsmiljøloven § 12, og dette eksempel på retningslinjer omhandler øvrige tilfeller der bedriften ønsker å innvilge velferdspermisjon ut over det som er nevnt i arbeidsmiljøloven kapittel 12.

 

Last ned filen: Velferdspermisjoner

Kanskje du også liker