Bedriftsinterne retningslinjer for å regulere arbeidstakers eventuell rett til velferdspermisjoner.

Det gjøres oppmerksom på at arbeidstaker har lovfestet rett på permisjon for visse tilfeller i henhold til arbeidsmiljøloven § 12, og dette eksempel på retningslinjer omhandler øvrige tilfeller der bedriften ønsker å innvilge velferdspermisjon ut over det som er nevnt i arbeidsmiljøloven kapittel 12.

Last ned filen: Velferdspermisjoner

 
 
 

Del:
Untitled Document