Digital samhandling Den teknologiske utviklingen går i rekordfart! Effektiv samhandling internt i virksomhetene blir viktigere og viktigere. Forventninger fra ansatte om effektive digitale samhandlingsverktøy setter også krav til bedriftene om å henge med i utviklingen - det forventes verktøy og…