Forfatter Lene Buch

Lene Buch
Nortel Nortel - Digital samhandling

Digital samhandling

Av

Digital samhandling Den teknologiske utviklingen går i rekordfart! Effektiv samhandling internt i virksomhetene blir viktigere…