Kategorier

NÆRINGSPOLITIKK

Vi er de mindre bedriftenes sterke stemme i samfunnsdebatten. Vi brenner for å forenkle hverdagen for næringslivet og at landets bedriftsbyggere skal få tid og rom for å skape verdier.

"VI ENDRER PREMISSENE FOR NORSK NÆRINGSPOLITIKK!" Noen av våre seire så langt:
  • Fjernet arveavgiften
  • Momsrapportering en gang i året for bedrifter med under en million i omsetning.
  • Bedre avskrivningsregler
  • Svangerskaps-og foreldrepenger for selvstendige næringsdrivende
  • Fjerning