Har du kontroll på ferieavviklingen i din bedrift?

Sommeren nærmer seg og det samme gjør behovet for å legge en feriekabal som fungerer for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er ikke alltid like lett, og hver vår får våre advokater en rekke henvendelser fra medlemmer med spørsmål om bedriftens ferieavvikling.

Les også: Hvorfor feiler så mange små bedrifter?

Solen skinner og gradestokken har allerede krøpet over 20 grader i deler av landet den siste tiden. Svært mange nordmenn  har kommet langt med ferieplanene allerede, og for arbeidsgivere landet rundt er det ofte en vanskelig prosess å sørge for at alle blir fornøyd samtidig som nødvendige funksjoner i bedriften opprettholdes.

25 dager

For å unngå konflikter kan det være greit å kjenne til gjeldende lovverk når det kommer til arbeidstakernes rettigheter knyttet til ferie. Her er noen eksempler på ting du som arbeidsgiver bør vite.

Trenger du en mal for ferielister? Her kan du laste ned en gratis:
Mal-ferieliste-2019

I utgangspunktet har alle arbeidstakere krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Alle hverdager, inkludert lørdager telles som virkedager, mens søndager og helligdager ikke skal telles. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke, noe som betyr at alle har krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

Tidspunkt

Som arbeidsgiver bør du drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker eller arbeidstakers tillitsvalgte i god tid før ferien skal avvikles. Blir dere ikke enige så er det arbeidsgiver som har siste ord i saken.

Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av hovedferieperioden som varer fra 1. juni til 30. september. Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd.

Les også: Norske bedrifter er europamestere i inkassokrav

Sykdom

For å ha rett til ny ferie på grunn av sykdom er det en forutsetning at arbeidstaker har vært helt, altså 100 prosent arbeidsufør og sykemeldt. Da kan arbeidstaker kreve alle feriedagene utsatt allerede fra og med første virkedag, inkludert lørdag.

Visste du at medlemmer av Bedriftsforbundet får gratis juridisk bistand? Meld deg inn nå og få hjelp våre dyktige og erfarne advokater allerede i dag!
Her kan du lese mer om MEDLEMSKAP! 

Retten til å utsette feriedagene gjelder lovbestemt, som er henholdsvis 25 virkedager hvert ferieår, og seks ekstra virkedager ferie for arbeidstakerne over 60 år.

Et slikt krav må imidlertid dokumenteres med legeerklæring, og fremsettes så raskt som mulig, «uten ugrunnet opphold», etter at arbeidet gjenopptas. Dersom man blir helt arbeidsufør før ferien, kan har arbeidstaker krav på å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Vil du vite mer om krav og rettigheter rundt ferieavvikling kan du sjekke ut Arbeidstilsynets retningslinjer her.

Kilder til saken: Arbeidstilsynet, NAV, Företagarna

Bli medlem i SMB Norge

Kanskje du også liker