Leser: HØRINGER

HØRINGER

Høring hos Finanskomiteen

Av
Oversikt over hva vi la frem til Finanskomiteen 22.mai 2017   Publisert 22 mai, 2017   Norge opplevde et kraftig fall i oljeprisen fra over 100 dollar til rundt 50 dollar gjennom 2014, og det har svekket norsk økonomi betydelig. BNP-veksten var så lav som 0,8 prosent i 2016, men er forventet å øke til
HØRINGER

Høring i Arbeids- og sosialkomiteen

Av
Bedriftsforbundet var den 23.oktober 2015 på åpen høring til arbeids- og sosialkomiteen for å komme med våre innspill til statsbudsjettet.   Publisert 16. Februar 2016   Siden Norge opplever en mer krevende økonomisk periode valgte Bedriftsforbundet å fokusere mest på regelverket rundt permitteringer.   Dette synes vi var positivt med arbeids – og sosialbudsjettet: Tiltakspakken
HØRINGER

Bedriftsforbundet på Høring i Stortinget

Av
Bedriftsforbundet var i dag på høring på Stortinget om statsbudsjettet. Vi understreket behovet for å skjerme viktige satsinger og redusert skatt for bedriftene.   Publisert 16. Februar 2016   Statsbudsjettet for 2016 er ekspansivt og legger til rette for vekst og investeringer i næringslivet. Det er helt nødvendig for å gi næringslivet hjelp i en