SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
SMB Juridisk

SMB juridisk

Gratis juridisk rådgivning i saker som gjelder bedriften din. Ingen øvre grense for antall samtaler. SMB Norges medlemmer får også veldig gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen.

Som medlem får du tilgang til gratis juridisk rådgiving per telefon og e-post, samt gunstig pris på advokatbistand ved behov ut over grensene for gratishjelpen. Du får også tilgang til 30 min. gratis rådgiving innen skatt og avgift gjennom vår avtale med Skattebetalerforeningens…