SEMINAR: Bidrar alternativ medisin til lavere sykefravær?

Enten man liker det eller ei, så velger svært mange nordmenn i dag å benytte seg av såkalt «komplementær» eller «alternativ» behandling for sine helseplager. Hvilken effekt har det på sykefraværet i Norge?

FØLG SEMINARET “LIVE” PÅ DINBEDRIFT.NO –  TIRSDAG KL. 14:00


Tidligere i år foreslo finansdepartementet å fjerne momsfritaket på alternativ behandling. Det vil i praksis bety en prisøkning på 25 prosent for pasienter som ønsker å benytte seg av disse behandlingsformene. Bransjen selv har reagert kraftig på forslaget og hevder det vil føre til økt sykefravær.

Meld deg på seminaret

Kritikk

SMB Norge har på sin side reagert kraftig på selve prosessen. Forslaget om å fjerne MVA-fritaket ble sendt ut 22. juni i år med høringsfrist satt til 3. august. Regjeringen foreslår dette for statsbudsjett for 2021 og saken er nå til behandling i Stortinget.  Det ga en bransje som ble hardt rammet av Covid-situasjonen svært dårlig tid til å komme med sine innspill. Selv Regelrådet ga departementet strykkarakter for prosessen.

Hva betyr dette for veien videre?

Tirsdag 3 november vil stortingspolitikere, forskere, brukere og bransjen selv få svare på alle disse spørsmålene under vårt helseseminar i Oslo. På grunn av Covid 19-situasjonen er det begrenset hvor mange som kan være med i selve salen, men alle som ønsker det kan få det med seg «live» på vår Facebook-side og her på www.dinbedrift.no.

Meld deg på seminaret

PROGRAM FOR DAGEN:

Kl. 13:30: Registrering – Kaffe, te, frukt og wraps tilgjengelig.

Kl. 14:00: Seminarstart

  • Intro v/ ordstyrer Jørund Rytman
  • Velkommen v/ Olaf Thommessen, Adm.dir. SMB Norge
  • Foredrag av Miek Jong, leder for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) (foredraget skjer online fra Tromsø)
  • Foredrag av Dag Aarnes, sekretariatsleder Regelrådet. «Hva er Regelrådet og blir reglene for god utredning fulgt her?”

Kl. 14:50: Pause.

Kl. 15:00 – Konsekvenser for regjeringens forslag om å oppheve MVA-fritak. Vurdering av advokat Gorm Grammeltvedt

Kl. 15:35 – Innlegg av Per Sloth Jensen, styreleder i Akupunkturforeningen

Kl. 15:40 – Innlegg av Vivi Ann Waggestad, styreleder i Norges Massasjeforbund

Kl. 15:45 – Innlegg av Tore Fosso, styreleder i Norges Homeopaters Landsforbund

Kl. 15:50 – Pause

Kl. 16:00 – Innlegg av styreleder Tony Holm i Fritt Helsevalg og overrekkelse av underskriftskampanje på vegne av aksjonen mvafribehandling.no

Kl. 16:03 – Paneldebatt
Ordstyrer Jørund Rytman

  • Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Hans Andreas Limi, Finanskomiteen 
  • Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, Helse og omsorgskomiteen 
  • Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen, Finanskomiteen
  • Høyres stortingsrepresentant Mats A. Kirkebirkeland, Helse – og omsorgskomiteen
  • Advokat Gorm Grammeltvedt

kl. ca. 16:50: Spørsmål fra salen

ca. kl. 17:00: Møteslutt.

Meld deg på seminaret

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Kanskje du også liker