Nøkkelord

patent

https://www.facebook.com/294757541215626/videos/1241222852713163/ For bedrifter og oppfinnere er det forbundet med store kostnader å utvikle nye produkter og fremgangsmåter. Ved å få oppfinnelsen patentert, hindres konkurrenter i å utnytte resultatet av forsknings- og utviklingsarbeidet, uten at…