SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Nøkkelord

Permitteringer

For å motvirke unødvendige oppsigelser vil permitteringsperioden utvides til 52 uker fra 1. november. Det opplyser regjeringen i en pressemelding torsdag. I meldingen peker regjeringen på at coronapandemien har hatt store konsekvenser for norsk økonomi. "Mange har dessverre mistet…