Nøkkelord

PRESSEMELDING

I dag vil Stortinget etter alt å dømme vedta forslaget om å begrense innleie av midlertidig arbeidskraft via bemanningsbyråer. Dette betyr i realiteten en tvangsorganisering av norske arbeidstakere og vil kunne ramme små bedrifter uforholdsmessig hardt. Publisert 4.6.2018 Når et problem i…
Bedriftsforbundet har lenge etterlyst et yrkesfagløft, og er glade for at Regjeringen endelig innfører flere endringer for yrkesfagene. Blant annet tidligere spesialisering, satsing på fag som er etterspurt i arbeidslivet og større fordypning er gode tiltak, mener forbundet. Publisert 6.3.2018…